ورود ورود
0

مراحل خط خطی های نقاشی کودک و اثرگذاری آن بر روی کاغذ

کودکان نقاشی را با خط خطی کردن شروع می کنند. بسیار دیده اید که کودکان به محض دیدن ابزار نقاشی ...

معنا و مفاهیم نقاشی کودکان چه هستند؟

کودکان هر شکلی را که نقاشی می کنند، معنا و مفهومی را به دنبال دارد. مثلا وقتی کودک یک آدمک ...

روانشناسی رنگ در نقاشی کودکان

در بحث آموزش نقاشی گفته می شود که رنگ مهمترین عنصر در نقاشی است. همانطور که خط مهمترین عنصر طراحان ...

همه چیز در مورد آموزش نقاشی کودکان

میل به نقاشی از دوران کودکی در انسان جلوه پیدا می کند. شاید بتوان گفت که نقاشی با ما به ...
طراح سایت :گروه مانی
چت آنلاین0