ورود ورود
0

طبیعت بی جان

فیلتر آموزش رایگان

اشتباهات رایج در کشیدن سایه افتان

آنچه در طر احی مهمه خوب دیدن و مطالعه و آموزش قوانین طراحیه،یکی از قوانین در طراحی رسم سایه افتان ها که طرز کشیدن و ...
avatar
1400/10/27
7 دقیقه

چند روش ساده خطی برای نشان دادن اجسام شفاف

یکی از موارد چالشی طراحی نشان دادن شیشه برای طراحانه! قبل از حجم پردازی باید به طراحی اجسام شفاف توجه خاص نمودچرا که طراحی اون با ...
avatar
1400/10/26
7 دقیقه

این اشتباهات را در طراحی پارچه انجام ندهیم!

طراحی و سایه روشن پارچه از جمله موضوعاتی است که اکثر هنرجویان با مشکل روبرو هستندو علت، عدم تشخیص و کاربرد درجات خاکستری در جای ...
avatar
1400/10/26
16 دقیقه
طراح سایت :گروه مانی
چت آنلاین0