ورود ورود
0
- 37%

دوره آموزش چهره با تکنیک آبرنگ

آموزش چهره کامل زن، کودک، مرد و پیر در حالت های رخ و سه رخ
37% 12,850,000 ریال 8,095,500 ریال
 دوره آموزش چهره با تکنیک آبرنگ
 • 7 فصل، 50 جلسه
 • پروفایل کاربری
 • 310 روز پشتیبانی
 • دسترسی دائمی
این ویدیوها تنها بخشی از موضوعات دوره آموزشی هستند. قسمت آموزشها را نیز مشاهده نمایید.
 • 1.1.معرفی ابزار قسمت اول
 • 2.1.معرفی ابزار قسمت دوم
 • 3.1.معرفی ابزار قسمت سوم
 • 4.1.معرفی ابزار قسمت چهارم
 • 5.1.معرفی ابزار قسمت پنجم
 • 1.2.ترکیب رنگ انواع پوست صورت با آبرنگ تیوپی و قرصی
 • 2.2.ترکیب رنگ انواع پوست صورت با آبرنگ تیوپی و قرصی قسمت دوم
 • 1.3.چگونگی کشیدن مدل کودک
 • 2.3.آموزش اجرای آبرنگ چهره کودک
 • 3.3.آموزش اجرای آبرنگ چهره کودک قسمت دوم
 • 4.3.آموزش اجرای آبرنگ چهره کودک قسمت سوم
 • 5.3.آموزش اجرای آبرنگ چهره کودک قسمت چهارم
 • 6.3.آموزش اجرای آبرنگ چهره کودک قسمت پنجم
 • 7.3.آموزش اجرای آبرنگ چهره کودک قسمت ششم
 • 8.3.آموزش اجرای آبرنگ چهره کودک قسمت هفتم
 • 1.4.آموزش اجرای آبرنگ چهره سه رخ زن با موهای روشن
 • 2.4.آموزش اجرای آبرنگ چهره سه رخ زن با موهای روشن قسمت دوم
 • 3.4.آموزش اجرای آبرنگ چهره سه رخ زن با موهای روشن قسمت سوم
 • 4.4.آموزش اجرای آبرنگ چهره سه رخ زن با موهای روشن قسمت چهارم
 • 5.4.آموزش اجرای آبرنگ چهره سه رخ زن با موهای روشن قسمت پنجم
 • 6.4.آموزش اجرای آبرنگ چهره سه رخ زن با موهای روشن قسمت ششم
 • 7.4.آموزش اجرای آبرنگ چهره سه رخ زن با موهای روشن قسمت هفتم
 • 1.5.آموزش اجرای آبرنگ چهره رخ زن با موهای قهوه ای
 • 2.5.آموزش اجرای آبرنگ چهره رخ زن با موهای قهوه ای قسمت دوم
 • 3.5.آموزش اجرای آبرنگ چهره رخ زن با موهای قهوه ای قسمت سوم
 • 4.5.آموزش اجرای آبرنگ چهره رخ زن با موهای قهوه ای قسمت چهارم
 • 5.5.آموزش اجرای آبرنگ چهره رخ زن با موهای قهوه ای قسمت پنجم
 • 6.5.آموزش اجرای آبرنگ چهره رخ زن با موهای قهوه ای قسمت ششم
 • 7.5.آموزش اجرای آبرنگ چهره رخ زن با موهای قهوه ای قسمت هفتم
 • 8.5.آموزش اجرای آبرنگ چهره رخ زن با موهای قهوه ای قسمت هشتم
 • 9.5.آموزش اجرای آبرنگ چهره رخ زن با موهای قهوه ای قسمت نهم
 • 1.6.اجرای آبرنگ چهره مرد ریش دار
 • 2.6.اجرای آبرنگ چهره مرد ریش دار قسمت دوم
 • 3.6.اجرای آبرنگ چهره مرد ریش دار قسمت سوم
 • 4.6.اجرای آبرنگ چهره مرد ریش دار قسمت چهارم
 • 5.6.اجرای آبرنگ چهره مرد ریش دار قسمت پنجم
 • 6.6.اجرای آبرنگ چهره مرد ریش دار قسمت ششم
 • 7.6.اجرای آبرنگ چهره مرد ریش دار قسمت هفتم
 • 8.6.اجرای آبرنگ چهره مرد ریش دار قسمت هشتم
 • 9.6.اجرای آبرنگ چهره مرد ریش دار قسمت نهم
 • 10.6.اجرای آبرنگ چهره مرد ریش دار قسمت دهم
 • 1.7.آموزش اجرای آبرنگ چهره پیر زن
 • 2.7.آموزش اجرای آبرنگ چهره پیر زن قسمت دوم
 • 3.7.آموزش اجرای آبرنگ چهره پیر زن قسمت سوم
 • 4.7.آموزش اجرای آبرنگ چهره پیر زن قسمت چهارم
 • 5.7.آموزش اجرای آبرنگ چهره پیر زن قسمت پنجم
 • 6.7.آموزش اجرای آبرنگ چهره پیر زن قسمت ششم
 • 7.7.آموزش اجرای آبرنگ چهره پیر زن قسمت هفتم
 • 8.7.آموزش اجرای آبرنگ چهره پیر زن قسمت هشتم
 • 9.7.آموزش اجرای آبرنگ چهره پیر زن قسمت نهم
متاسفیم !

در حال حاضر نظری جهت نمایش موجود نمی باشد.

بازخورد و نتایج خود از دوره را بنویسید.

لطفا در متن ارسالی خود از استیکر استفاده نکنید، تا نظر ثبت شود.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود
طراح سایت :گروه مانی
چت آنلاین0